ผลบอล สนามฟุตบอล คือ บริเวณที่ใช้เล่นฟุตบอลซึ่งเป็นสนามรูปสี่เหลี่ยมผีนผ้าและมีพื้นสนามเป็นหญ้า โดยบนสนามจะมีเส้นสีขาวแสดงถึงขอบเขตของสนาม โดยเส้นสี่เหลี่ยมรอบนอกจะเป็นเส้นขอบสนาม ซึ่งเมื่อลูกฟุตบอลยังอยู่บนเส้นหรือลอยเหนือเส้น ยังถือว่าลูกฟุตบอลอยู่ในสนาม ยกเว้นแต่ว่าลูกฟุตบอลทั้งลูกนั้นออกภายนอกเส้น เช่นเดียวกับการทำประตู ผลบอล ถ้าลูกฟุตบอลยังคงอยู่เหนือเส้นยังไม่ถือว่าเป็นประตู วงกลมตรงกลางสนามจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน โดยลูกฟุตบอลจะถูกวางไว้ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลม สำหรับกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ปลายทั้งสองข้างของสนามฟุตบอล คือ กรอบเขตโทษ และจะมีจุดโทษอยู่ภายในสำหรับวางตำแหน่งของลูกฟุตบอลในการยิงลูกโทษ

สนามฟุตบอลที่มาตรฐานนั้นจะต้องมีขนาดที่มาตรฐาน แต่ละสนามอาจมีขนาดไม่เหมือนและไม่เท่ากัน แต่ขนาดที่เป็นที่นิยมคือ 105 ม. ต่อ 68 ม. เป็นขนาดที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับสนามทีมฟุตบอลอาชีพครับ ได้มีการให้คะแนนสนามฟุตบอลเป็นคะแนนดาวจากทางยูฟ่า โดยสนามฟุตบอล 5 ดาว จะหมายถึงสนามฟุตบอลที่มีคุณภาพพอที่จะสามารถจัดการแข่งขัน ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก และยูฟ่าคัพได้ โดยที่สนามฟุตบอลจะต้องสามารถจุแฟนบอลได้มากกว่า 50000 คน และสำหรับสนามฟุตบอล 4 ดาว จะสามารถจัดการแข่งขัน ยูฟ่าคัพได้ โดยจะต้องมีความจุแฟนบอลได้มากกว่า 30000 คนครับ

คำจำกัดความของ สนามฟุตบอล แข่งขัน ผลบอล คือ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นดินและปูหน้าผิวดินด้วยหญ้า โดยมีขนาดของสนามฟุตบอลเป็นไปตามข้อกำหนด เส้นข้าง คือ เส้นที่เป็นด้านยาวของสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้นประตู คือ เส้นที่เป็นด้านสั้นของสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้นแบ่งแดน คือ เส้นที่ตัดผ่านสนาม โดยบรรจบกับเส้นข้างทั้งสองด้านและเห็นอย่างชัดเจนตรงกึ่งกลางของสนาม เส้นแบ่งแดนนี้จะจ้องทำจุดไว้ให้เห็นชัดเจนและต้องเขียนวงกลม รัศมี 9.15 ม. ล้อมรอบจุดกึ่งกลางสนามไว้ เขตประตู คือ เส้นที่วัดจากเสาประตูออกไปข้างละ 5.50 ม. และลากตั้งฉากกับเส้นประตูเข้าไป

จุดโทษ คือ จุดที่ห่างจากจุดกึ่งกลางระหว่างเสาประตูเป็นระยะทาง 11 ม. และทำส่วนโค้งเขียนไว้ด้านนอกเขตโทษ โดยมีรัศมีห่างจากจุดโทษแต่ละด้านเป็นระยะทาง 9.15 ม. เขตมุม คือ ส่วนของวงกลมรัศมี 1 ม. ที่มีความยาวเส้นเท่ากับ 1 4 โดยเขียนไว้ที่แต่ละมุมของสนามฟุตบอล และขนาดของสนาม ผลบอล จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีความยาวของสนามฟุตบอล อยู่ในช่วงระหว่าง 90-120 ม. และจะต้องมีความกว้างของสนามฟุตบอล อยู่ในช่วงระหว่าง 45-90 ม. ตามหลักมาตรฐานครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation